In reactie op artikel De Morgen
CIDI-logo
In reactie op artikel De Morgen
Beste vriend van CIDI,

In de afgelopen weken is veel onrust ontstaan naar aanleiding van een artikel van Dimitri Verhulst in het Belgische blad De Morgen. Er kwamen veel reacties op het schandalige artikel, getiteld Er is geen beloofd land, er is gestolen land. Omdat het artikel in België verscheen, ligt het voor de hand dat het FJO - Federatie Joodse Organisaties van Antwerpen - hier het voortouw zou nemen. Dit is ook gebeurd. Er zijn meerdere artikelen gepubliceerd, en de reacties blijven binnenstromen. CIDI heeft, samen met het CJO en OJEC, achter de schermen haar steun verleend en doet het nog steeds. Naast het artikel van de FJO (geschreven door Hans Knoop) dat op 3 Augustus jl. bij De Morgen is gepubliceerd, zijn er aan De Morgen ook door CJO en CIDI opinieartikelen aangeboden. De Morgen koos ervoor deze niet te publiceren, en daarom zijn ze elders gepubliceerd, evenals een opinieartikel van de hand van Rabbijn Jacobs. Het gezamenlijke optreden – in Nederland bewust achter de schermen, heeft ook geleid tot een verklaring door het OJEC – Overlegorgaan Joden en Christenen – in de vorm van een gezamenlijk persbericht. Dit omdat in het artikel ook theologische aspecten worden aangehaald.

Bovendien is – opnieuw achter de schermen, omdat wij deze verwerpelijke tekst geen bühne wil bieden in Nederland – contact gezocht met het NRC waarin afgelopen weekend een zomergesprek met Verhulst is gepubliceerd. Zoals u wellicht al heeft vernomen, heeft FJO ook juridische stappen tegen Verhulst ondernomen. CIDI is zeer bewust van het bestaan van een Nederlandstalige België en stimuleert verschillende initiatieven om ervoor te zorgen dat ook in Vlaanderen weerwoord wordt aangeboden aan antisemitisme of rabiaat anti-Israel gedrag. Dit geldt ook voor Brussel.

Het lijkt erop dat de discussie in België nog lang niet ten einde is, en de vraag is hoe lang het buiten Nederland blijft. Daarom hebben we besloten om u op de hoogte te stellen van de situatie en de ondernomen acties middels dit bericht. We nodigen u uit om zowel dit bericht als de gelinkte publicaties verder te verspreiden. U bent ook welkom om ons te benaderen hierover met eventuele vragen, opmerkingen en aanvullingen. Wanneer dit nodig zal blijken, zullen wij u opnieuw informeren.

Met vriendelijke groeten
Hanna Luden - directeur CIDI
Steun CIDI
CIDI kan zijn werk doen doordat wij niet afhankelijk zijn van de politiek van het moment: wij ontvangen geen subsidie van de Nederlandse staat (en, in tegenstelling tot wat weleens wordt beweerd, óók niet van Israel). Het werk van het CIDI wordt mogelijk gemaakt door de Vrienden van CIDI en door donaties. Je kunt CIDI op verschillende manieren steunen.

CIDI
vóór Israël vóór vrede, tegen racisme en antisemitisme

Contact
Postbus 11646 2502 AP Den Haag
T: 070-364 68 62
E: cidi@cidi.nl

Volg ons
Facebook Twitter Instagram